Werkwijze

 

Oriënterend gesprek
Tijdens een eerste oriënterend gesprek komen uw ideeën en plannen aan de orde en worden de te ondernemen stappen samen met u uitgezet. Dit oriënterend gesprek is geheel vrijblijvend en dus kosteloos.

Vooronderzoek
Aan de hand van het bestemmingsplan van de gemeente wordt onderzocht wat de bouwmogelijkheden op uw perceel zijn om al uw wensen daadwerkelijk te kunnen realiseren. Uiteraard worden ook de vergunningsvrije mogelijkheden onderzocht.

Bestaande situatie
Bij verbouwingen worden de tekeningen van de bestaande situatie opgevraagd uit het gemeentearchief. Vaak is het ook nodig om (een deel van) de woning digitaal in te meten zodat de bestaande gegevens correct zijn en problemen in een later stadium voorkomen kunnen worden.

Ontwerpfase
In deze fase wordt een schetsplan gemaakt aan de hand van uw wensen. Dit zijn tekeningen van de plattegrond, gevelaanzichten en principedetails. Indien gewenst kunnen er ook 3d-visualisaties gemaakt worden van het schetsplan. Dit geeft vaak een duidelijk en fotorealistisch beeld. Het schetsplan wordt met u besproken en waar nodig aangepast tot u tevreden bent.

Bestekplanfase
De tekeningen worden verder uitgewerkt met alle informatie welke relevant is voor de vergunningaanvraag. Goed overleg met de opdrachtgever blijft belangrijk, om het definitieve tekenwerk geheel naar uw wens af te ronden.
Het plan wordt bouwtechnisch uitgewerkt, zodat het plan voldoet aan het bouwbesluit, maar ook aan constructieve en bouwfysische aspecten. Nadat het plan en alle benodigde gegevens gereed zijn wordt de omgevingsvergunning ingediend.

Werktekeningen, details en technische omschrijving
Na indiening van de omgevingsvergunning worden er nog verschillende werktekeningen gemaakt zoals een matenplan, kozijntekening, elektraplan en uitgewerkte details.
Ook wordt een technische omschrijving van het werk gemaakt, waarin alle verplichtingen en uit te voeren werkzaamheden van de aannemer zijn omschreven.
Bij grotere of complexe plannen is het aan te raden om werktekeningen, details en/of een technische omschrijving te laten vervaardigen, zodat het voor een aannemer duidelijk is wat er gemaakt moet worden en om tijdens de uitvoering problemen te voorkomen.